Glasmästeri

”Att verka, men inte synas” kan sägas vara glasets eget ordspråk. Detta material skyddar mot väder och vind och ger oss ändå möjlighet att följa det som sker utanför våra hus.

Glasreparationer

glasmasteri2Glas går sönder emellanåt och det kommer sällan lägligt för Er som kund. Det är då väldigt viktigt att Ni får snabb hjälp så att livet går vidare som vanligt. Kittade fönster går snabbt att reparera. Isolerglas och härdat glas måste dock måttbeställas. Detta brukar innebära en väntetid på omkring två veckor efter beställning. Under väntetiden använder vi oss av täckglas så att det blir minsta möjliga komfortförsämring under väntan.

Generellt sätt går det sönder färre glas nuförtiden. Det är tack vare att glasen blivit tjockare och att säkerhetsglas används i högre utsträckning.

Nybyggnadsglas

Det som för några år sedan var omöjligt är idag verklighet. Nu byggs det hus enbart i glas. Glas kan idag tillverkas så starkt att det används till väggar, tak, golv och bjälkar.

Vid nybyggen eller renoveringar kommer fönstren glasade och klara. Som inredningsmaterial är dock glasmästeribranschen på frammarsch. Detaljer som motivblästrat glas, helglasdörrar, trappsteg, räcken, duschdörrar och olika typer av hyllor är inspirerande att få arbeta med. Välkommen in med idéer.

Energiglas

Med moderna energiglas kan energiförlusten genom fönstren minskas med 30-50%. Har du idag kopplade fönster kan du byta ut ena glaset till energiglas. Då får man lika låg energiförlust som ett 3-glas-fönster. Har man 3-glas eller 2-glas isoleringsfönster idag kan man byta ut isolerglasen mot energiglas. Dessa 3-glas energiglas är nu utvecklade så långt det går utan att få problem med kondens på ytterglaset. När kallraset från fönstren minskar kan man även sänka inomhustemperaturen utan att komforten påverkas. Under bostadsbebyggelsen på 50-, 60- och början av 70-talet hade sällan energibesparing hög prioritet. Skulle dessa fönster idag få energiglas och nya tätningslister skulle energibesparingen bli minst 8 terrawattimmar. Detta motsvarar hela Barsebäcks produktion. För att se ett exempel på energivärden klicka här:

Omkittningar

glasmasteri3Underhåll av fönster är ett tråkigt arbete tycker många. Det är dock en väldigt god investering. Färg och kitt gör fönster snudd på outslitliga. Problemet ligger framförallt i att träet och glaset har så olika egenskaper. Träet rör sig mycket vid temperaturskiftningar medans glaset förblir orörligt. Med ett kitt som förblir elastiskt undviker man sprickor i kittet där vatten tränger in. Henåns Glas har använt elastiskt kitt i över 20 år och har ”räddat” många fönster från att ruttna bort.

Speglar

glasmasteri4

Spegel är vanligt glas vars ena sida är belagt med ett silverskikt. Det bearbetas som vanligt glas. Spegelglas finns även i olika färgade nyanser och som säkerhetsspegel. Specialeffekter kan uppnås genom att man blästrar bort silverskiktet i ett mönster. Vi kan även erbjuda kantslipning och fasettslipning.

Säkerhetsglas

Säkerheten är viktigt när glas används på allt fler ställen i vår närmiljö. Syftet är givetvis att även om ett glas går sönder skall man själv inte skada sig allvarligt. Vanligt glas går sönder i skärvor som kan vara livsfarliga. Härdat glas går sönder i småbitar, ca. 5×5 mm, vilket göra att skador begränsas till små sticksår. Lamellglas hänger ihop även efter det att det gått sönder tack vare en plastfolie som finns mellan glasen. Lamellglas används även som inbrottsskydd tack vare att det är ”segt” att ta sig igenom. Skottsäkert glas är uppbyggt med upp till 5 glasskikt varvat med plastfolie. Brandsäkra glas finns också och är uppbyggt som lamellglas men med en svällande folie emellan glasskikten.

Båt & Traktorglas

glasmasteri1Har olyckan varit framme eller är dina rutor gamla och slitna? Vi tillverkar rutor till både båtar och andra arbetsfordon helt efter kundens önskemål. Då det gäller ex. traktorer försöker vi nästan alltid att byta ut rutor tillverkade i acrylplast mot ett reptåligare säkerhetsglas.